ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

 
ข้อมูลทั่วไป
 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  :  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงป่าเป้า
๒.  ที่ตั้ง/การติดต่อ    ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 199  หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย                                   57170
                            โทร 053-648155  โทรสาร 053-648155
                            E-mail -
                             Website : http://http://nfewpp.com/                          
                             fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=100012439026090
 
๓.  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย