วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอเวียงป่าเป้าได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 217 ทุน โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี 2562 จำนวน 217 ทุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ณ กศน.ตำบลสันสลี ( โรงเรียนบ้านเด่นศาลา แผนกอนุบาล) โดยมี น.พ.ต.ท.ยุทธกร ธรรมวงค์ รอง.ผกก.ป สภ. เวียงป่าเป้า นางสมหมาย ดีทิพย์ ผอ.กศน.อ.เวียงป่าเป้า นายสุภาพ บุญสว่าง พัฒนาการอำเภอ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายธงชัย ถาแก้ว กำนันตำบลสันสลี นายกษฤณะ สอนสุภาพ ผญบ.ม.3 ต.สันสลี ร่วมมอบทุนการศึกษา