วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอเวียงป่าเป้าได้จัดพิธีมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า ที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน53 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า มาเป็นประธานในพิธี และมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักศึกษา