วันที่ 16 ธันวาคม 2562

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยาลัยเข้าพบและร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ ให้แก่นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงป่าเป้าและคณะครู ณ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า โดยได้ร่วมกันขับร้องเพลง  Jingle bell  ,We wish you a merry Christmas ซึ่งคณะครูและนักเรียนจะเดินทางมาอวยพรเป็นประจำในทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาดี และส่งความสุขในวาระโอกาสที่จะเริ่มต้นศักราชใหม่

 

ในการนี้นางสมหมาย ดีทิพย์ ได้กล่าวขอบคุณ และให้พรแก่คณะครูและนักเรียน ในโอกาสวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมกับมอบกำลังใจให้กับนักเรียน และเลี้ยงน้ำหวานให้กับนักเรียนที่เดินทางมาร้องเพลงอวยพร