นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม kick off แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ บ้านพักนายอำเภอเวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของโลกชะลอตัว ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนที่เกรงว่าสิ้นค้าอุปโภค บริโภคจะขาดแคลน เกิดการแก่งแย่งกักตุนสิ้นค้า ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 

 

ในการนี้ นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงป่าเป้า ได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร ในสังกัด ทุกคน ดำเนินการตามนโยบาย โดยมอบหมายให้ปลูกผักคนละ 10 ชนิด ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานของความพอมี พอกิน พอใช้ เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นทางออกสำหรับวิกฤตที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

E-BOOK พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 >>https://online.pubhtml5.com/dahi/gsqi/index.html