กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์
องค์ความรู้เรื่อง วันพืชมงคล เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2563

โดยวิธีการ/หลักเกณฑ์
1.อ่านเรื่อง วันพืชมงคล ได้ทางเว็บไซต์ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า http://nfewpp.com/news.php?n=69 หรืออ่านในรูปแบบฉบับ E-book (ขยายอ่านตัวหนังสือได้เพื่อความสบายสายตา) https://online.pubhtml5.com/dahi/tgfv/

2.ทำแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 10 ข้อ ลิ้งค์แบบทดสอบ https://forms.gle/hQZdXUTYrJrK6Joh8

3.หากผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบ 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางE-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านองค์ความรู้ วันพืชมงคล ในรูปแบบ E-Book >> https://online.pubhtml5.com/dahi/tgfv/