รวมเอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์สำหรับ ครู กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

enlightenedประจำเดือน พฤษภาคม 2563enlightened

 

แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกท่านทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

 

1.ขอความร่วมมือปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1ylCidmqChPDsTD8mNaSgkkcV3eT6dR5L

 

2.ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1IqLXYI0nEeuACXRrfsv3W3nhSA0CN0sm