การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กกช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ มอบครูทุกคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผู้ดูรายงานผ่านระบบออนไลน์ ebmn.cdd.go.th