หัวข้อ : ออกเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เขียนข่าวโดย ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-05-12 23:03:32 เข้าชม : 11 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางสมหมาย ดีทิพย์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า มอบหมายให้  นายณฐภพ ตาหล้า ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง ออกเยี่ยมเยือนแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสำนักสงฆ์บ้านห้วยไม้เดื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักสงฆ์บ้านห้วยไม้เดื่อ เพื่อศึกษาหาข้อมูลทำเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง