หัวข้อ : กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า โดย ศศช.บ้านแม่ปูนหลวง ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน และแจกแบบฝึกหัดก่อนเรียนให้นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
เขียนข่าวโดย ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-05-14 13:12:57 เข้าชม : 13 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางสมหมาย ดีทิพย์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า มอบหมายให้  นายอำนาจ มณีวรรณ ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน และแจกแบบฝึกหัดก่อนเรียนรายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ให้แก่นักศึกษาทุกระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านแม่ปูนหลวง เพื่อเยี่ยมเยียนผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านการเรียนที่มากขึ้น

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง