หัวข้อ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ
เขียนข่าวโดย ครู คศ.1 (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-05-18 12:26:48 เข้าชม : 7 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางสมหมาย ดีทิพย์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า มอบหมายให้  นางอริสา ประกอบดี ครู คศ.1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงป่าเป้า ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อร่วมหารือแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเวียงป่าเป้า

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง