หัวข้อ : กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-09-22 20:36:09 เข้าชม : 35 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางสมหมาย ดีทิพย์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า มอบหมายให้  นางสาวรุ่งอรุณ เชื้อเมืองพาน ครู กศน.ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 กศน.ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลแมาเจดีย์ใหม่

.
.
.
.
.