หัวข้อ : กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าและเปลนอน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลเวียงกาหลง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-09-22 20:39:13 เข้าชม : 33 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นางสมหมาย ดีทิพย์ ผอ.กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า มอบหมายให้  นางจรรยา สล่าเพชร ครู กศน.ตำบลเวียงกาหลง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าและเปลนอน ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลเวียงกาหลง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ

.
.
.
.
.